Công Cụ

ĐỊNH LUẬT QUẠT

Mật độ không khí (kg/m3) (*)
Tốc độ vòng quay ban đầu của quạt (rpm) (*)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng (*)
Cột áp tỉnh (*)
Công suất động cơ (*)
Hiệu suất làm việc %
Tần số làm việc (hz) *
Tốc độ vòng quay mới của quạt (rpm)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng mới
Cột áp tỉnh mới
Công suất làm việc

- (*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác
- Nhấn Tính toán để cập nhật kết quả

Back To Top