Quạt hút khói

Dòng sản phẩm quạt hút khói hoạt động trong nhiệt độ cao được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) như hút khói tầng hầm, tạo áp, hút khói hành lang của công nghiệp và thương mại, nơi cần trao đổi lưu lượng không khí lớn ở áp suất trung bình đến áp suất cao. Tất cả quạt được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn BS EN 12101-3:2015 cho hệ thống kiểm soát khói và nhiệt.

Back To Top